Nieuws maart 2018

Nieuws maart 2018

Nieuws maart 2018

Nieuwe Regels kinderopvang per 1 januari 2018

Wet IKK= Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

Mentorschap

Ieder kind in de kinderopvang 0-4 jaar krijgt een mentor toegewezen, dit is een pedagogisch werker wat voor dat kind een vast gezicht is.

De ontwikkelingen en het welbevinden van elk kind worden periodiek gevolgd. De mentor is diegene die het kind volgt en ook het aanspreekpunt is voor de ouders. Uiteraard kunnen dagelijkse groepsgesprekken gewoon met de desbetreffende leidster gevoerd worden.

 

Ook alle Bso kinderen hebben een mentor toegewezen gekregen, enkel geldt hierbij dat er geen gesprekken worden gevoerd tenzij dit op verzoek van ouders is.

 

Vaste gezichten criterium
Voor de babygroep geldt een vasten gezichten criterium, dit houdt in dat er altijd 1 van de vaste medewerksters aanwezig moet zijn.

 

Gesloten

Vrijdag 30 maart goede vrijdag

Maandag2 april 2e paasdag

Vrijdag 27 april Koningsdag

Donderdag 10 mei hemelvaart

Vrijdag 11 mei collectieve vrije dag

Maandag 21 mei 2e pinksterdag

 

Jaaropgaven

De jaaropgaven worden eerst bij de belastingdienst ingediend, en daarna zullen ze worden uitgedeeld.

 

Reserve kleding

Wilt u voor uw kind reserve kleding in zijn of haar mandje doen, en niet te vergeten sokken. Want vaak bij een ongelukje zijn ook de sokken nat.

 

Bso

De schoolvakantie is weer achter de rug we hebben weer leuke activiteiten gedaan op de bso met de kinderen.

Let op sinds 5 maart sporten we weer bij het Piet Vink op maandag dit is van 16.00 tot 17.00 gymkleding of makkelijke kleding en gymschoenen mee.

 

Dinsdag vrije dans/ spel  met juf Ines

Woensdag bakken, knutselen, spelletjes, buiten

Donderdag Musical les van juf Sabrina (boss Musical)

Vrijdag kinderen bepalen zelf.

 

Binnenkort hangen we de vakantielijst op voor de mei vakantie. Deze is van 27 april tot 11 mei.