De kinderen blijven thuis: wie gaat dat betalen?

De kinderen blijven thuis: wie gaat dat betalen?

De kinderen blijven thuis: wie gaat dat betalen?

Behalve voor ouders met een 'cruciaal beroep' is de kinderopvang voor iedereen gesloten. Wat zijn daarvan de financiële gevolgen en wie draait daarvoor op?

Vooralsnog is de berichtgeving van het ministerie van SZW over deze kwestie duidelijk: de situatie blijft onveranderd. Ouders wordt gevraagd om de factuur voor de kosten kinderopvang gewoon te blijven betalen, ook de eigen bijdrage. Of zij nu werkzaam zijn in een cruciaal beroep of niet. Met andere woorden: los van de vraag of ze hun kinderen daadwerkelijk opvang krijgen.

'De meeste kinderopvangorganisaties factureren vooraf, dat betekent dat u waarschijnlijk uw factuur voor de maand maart al betaald heeft.' aldus het ministerie. 'Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.'

Inkomsten op peil

Voor de kinderopvangorganisaties is dit in elk geval op korte termijn een geruststelling, want de inkomsten blijven vooralsnog op peil. Al is het natuurlijk niet zeker of de ouders allemaal aan de oproep om te betalen zullen voldoen. Mochten de inkomsten toch tegenvallen, dan is werktijdverkorting geen optie. Kinderopvangorganisaties vallen buiten deze regeling voor medewerkers die even niets te doen hebben.

Kinderopvangtoeslag

Voor de ouders geldt dat zij op advies van het ministerie van SZW niets moeten aanpassen bij de Belastingdienst voor wat betreft de kinderopvangtoeslag. Zo houden zij het recht op opvang als de situatie weer normaal is en krijgen zij hun toeslag in de tussentijd gewoon doorbetaald. 'U hoeft geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten,' aldus het ministerie.

Gjalt Jellesma van oudervereniging BOink onderschrijft de maatregelen van het ministerie wat betreft de betaling door de ouders. 'Om een administratieve chaos te voorkomen, zijn wij het ermee eens dat de hele rekening, dus ook de eigen bijdrage, door ouders wordt betaald,' zei hij in de Volkskrant.

Meer informatie over het coronavirus en kinderopvang vind je op de website van de Rijksoverheid.