Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten zijn de Algemene Voorwaarden voor Kinderopvang van toepassing. U kunt onze algemene voorwaarden via de site downloaden in PDF-formaat (81 kb).

Deze Algemene Voorwaarden van de Maatschappelijk Ondernemers Groep en de Branchevereniging ondernemers in de kinderopvang zijn totstandgekomen medio 2004 in overleg met de Consumentenbond en BOinK in het kader van de Coördinatiegroep Zelf reguleringsoverleg (CZ) van de Sociaal -Economische Raad en treden in werking per 1 januari 2005.