Visie

Visie

Visie

Kinderopvang is maatwerk om uw gezin te ondersteunen. Het is dan ook belangrijk dat onze dienstverlening goed aansluit op uw situatie, uw wensen en behoeften. Daartoe werken we met een viertal basisprincipes.

We bieden dienstverlening die flexibel is en zo veel mogelijk tegemoet komt aan uw belangen en wensen. We willen hoogwaardige opvang bieden en we vangen kinderen op in een veilige, geborgen en hygiënische omgeving. Uw kind(eren) begeleiden we op een pedagogisch verantwoorde manier en we laten ze spelenderwijs de wereld ontdekken!

Ons doel is de kwaliteit van onze opvang te waarborgen met ons pedagogisch werkplan.