Referenties

Referenties

Met veel plezier naar de kinderopvang

Mijn zoon Milan gaat met veel plezier naar deze opvang en ik breng hem ook met een gerust hart hier naar toe. De leidsters zijn allemaal leuke en lieve dames en verstaan hun vak! Ze zijn altijd actief bezig met alle kindjes op speel- en leergebieden.

De opvang is erg flexibel en ik kan gemakkelijk extra uren aanvragen of wat schuiven met mijn uren. Het is dat we gaan verhuizen en Grumpie straks te ver weg is, anders was Milan hier zeker gebleven totdat hij naar de basisschool gaat.

Gwenda van Aalst

Blij met Kinderopvang Grumpie!

Onze dochter gaat twee dagen in de week naar Grumpie. Als het nodig is kan ze altijd op het laatste moment komen. Wij zijn erg blij met jullie... En Evie helemaal! Die vraagt elke ochtend of ze naar "de kindjes" mag :-)

Marloes van der Westen