Peutertoeslag gemeente Den Haag

Peutertoeslag gemeente Den Haag

Peutertoeslag gemeente Den Haag

Per 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang in werking. De gemeente zal vanaf dat moment een tegemoetkoming verstrekken aan de ouders met een kind van 2,5 tot 4 jaar die niet in aamerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst. Het gaat daarbij in het bijzonder om ouders met een Ooievaarspas of ouders met een ve-doelgroepkind. Deze tegemoetkoming wordt de gemeentelijke toeslag Peuteropvang genoemd.

https://www.denhaag.nl/nl/in-de-stad/opgroeien-en-opvoeden/peuteropvang-...