Aanmelding

Aanmelding

Aanmelding

U meldt uw kind(eren) bij ons aan via een aanmeldingsformulier. Aanmeldingsformulieren kunt u hier downloaden. We hebben verschillende smaken. Zo kunt u kiezen voor halve of hele dagopvang, BSO en flexibele opvang op maat. Meldt u hier aan via het formulier of download het specifieke formulier:

U kunt aanmeldingsformulieren ook telefonisch opvragen: 070-3191300 of per e-mail: info@kinderopvanggrumpie.nl.

Onze kinderopvang is inclusief voeding en verzorging. Als u zich aanmeldt, brengen wij u éénmalig € 20,- inschrijfkosten in rekening. Nadat u zich heeft aangemeld, ontvangt u:

  • onze Algemene Voorwaarden;
  • ons aanbod in tweevoud; we vragen u om één exemplaar ondertekend te retourneren.

U ontvangt ongeveer 2 maanden voor de datum van plaatsing van uw kind:

  • een plaatsingsovereenkomst (in tweevoud);
  • een offerte (aanvraag kinderopvang toeslag);
  • een factuur voor inschrijfkosten.

De kosten voor de kinderopvang factureren we maandelijks vooraf aan u. Alle betalingen gaan per automatische incasso.

Als het onmogelijk is u direct een plaats te bieden, dan zetten we uw kind(eren) 'in de wacht'. In dit geval heeft aanmelding van een tweede kind altijd voorrang.

Intakegesprek

Enige tijd voordat we uw kind(eren) plaatsen, voeren we een intake gesprek met u. We bespreken dan uitgebreid uw wensen en behoeften, we plannen de zogenaamde wendagen voor uw kind(eren) en we leiden u rond bij Grumpie.

Wendagen

In het intakegesprek plannen we voor uw kind(eren) enkele wendagen. Voor de daadwerkelijke plaatsing raden we altijd aan om een wenperiode af te spreken. U en uw kind(eren) kunnen dan wennen aan de kinderopvang, de groepsleiding en de groep.