Nieuws

Nieuws

Nieuws

Op onze nieuwspagina's vind je nuttige informatie en leukje weetjes over Kinderopvang Grumpie. Veel leesplezier!

Nieuws

Nieuwe Regels kinderopvang per 1 januari 2018: Wet IKK= Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang. Mentorschap en Vaste gezichten criterium.

Per 1 januari 2018 treedt de Wet harmonisatie kinderopvang in werking. De gemeente zal vanaf dat moment een tegemoetkoming verstrekken aan de ouders met een kind van 2,5 tot 4 jaar die niet in aamerking komen voor kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.