Beleid

Beleid

Beleid

Uw wensen en behoeften, open en eerlijke communicatie, wij vinden het van grote waarde. Uw tevredenheid over onze dienstverlening is wezenlijk en bepalend. We zijn daarom graag op de hoogte van uw mening en uw ervaringen!

Daarnaast hechten we grote waarde aan een gezond klimaat voor de kinderopvang. Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen huisdieren bij Grumpie mogen komen. En uw kind(eren) moeten volgens de standaard normen de noodzakelijke inentingen hebben. Daarvoor vragen we u ook om de vaccinaties van uw kind(eren) aan ons door te geven.

Als pedagogische basis hebben we gekozen voor de Gordon Methodiek. Dit is een democratische opvoedmethode met als hoofddoel: kijken, luisteren en begrijpen. De methodiek zorgt ervoor dat we op een effectieve manier met elkaar communiceren, zodanig dat de onderlinge relatie goed blijft.