Pedagogisch plan

Pedagogisch plan

Pedagogisch plan

Gordon Methodiek

Als pedagogische basis hebben we gekozen voor de Gordon Methodiek. Dit is een democratische opvoedmethode met als hoofddoel: kijken, luisteren en begrijpen. De methodiek zorgt ervoor dat we op een effectieve manier met elkaar communiceren, zodanig dat de onderlinge relatie goed blijft. Zo voorkomen we een strijdrelatie met kinderen aan te gaan. Het is belangrijk dat we oplossingen vinden die voor beiden acceptabel zijn. Via de methodiek maken opvoeders zo min mogelijk gebruik van hun macht. Een andere benadering van problemen dan in termen van winnen en verliezen. Kinderen kunnen goed verwoorden wat ze bezielt en ze zijn heel goed in staat om hun eigen problemen op te lossen, tenminste als je ze daar de kans voor geeft.

De Gordon Methodiek maakt gebruik van vier theorieën:

  1. actief luisteren naar wat een kind duidelijk probeert te maken;
  2. boodschappen geven om te kunnen bepalen wat het probleem is;
  3. een kind laten proberen een probleem duidelijk te maken en zelf op te lossen;
  4. acceptatie en respect creëren door de 'geen verlies methode'.

1. Actief luisteren

Het houdt in dat we goed luisteren naar wat het kind wil vertellen, verwoorden wat we denken dat het kind wil zeggen. Als we goed zitten met onze reactie, dan zal het kind dit laten blijken. Zitten we ernaast, dan kan het kind ons corrigeren net zo lang totdat we hebben begrepen wat er in het kind omgaat.

2. Boodschappen geven

Bepalen bij wie of wat het probleem ligt. Ligt het probleem bij het kind, dan geven we 'jij-boodschappen' zoals: 'Je hebt verdriet?' of: 'Je wilt graag binnen spelen?' Ligt het probleem bij onszelf, dan geven we een 'ik-boodschap' zoals: 'Ik vind het vervelend dat er veel speelgoed op de vloer ligt, jullie ouders komen zo en ze kunnen struikelen over het speelgoed.'

3. Duidelijk maken, zelf oplossen

Kinderen kunnen in principe zelf hun problemen en/of conflicten oplossen. Het maakt ze zelfstandig en de leidster hoeft niet als scheidsrechter op te treden. Vaak is verwoording van een probleem al voldoende. Laat kinderen hun emoties beleven en laat ze zelf een oplossing bedenken.

4. De geen verlies methode

Problemen anders bekijken dan in termen van winnen en verliezen. Het is belangrijk dat opvoeder en kind oplossingen vinden die voor beiden acceptabel zijn. Het is een belangrijk principe dat opvoeders zo min mogelijk gebruik maken van hun macht.

Het volledig pedagogisch werkplan kunt u bij Kinderopvang Grumpie inzien.