Grumpie, net even anders...

Grumpie, net even anders...

Grumpie, net even anders...

Grumpie is de kinderopvang die het net even anders doet. We bieden flexibele opvangfaciliteiten. We voldoen aan alle gestelde kwaliteitseisen. We hebben een buitengewoon gunstige ligging, een veilige en kindvriendelijke omgeving, een moderne en professionele uitstraling, goed gekwalificeerde pedagogisch medewerkers, we waarborgen kwaliteit. Het is allemaal waar en toch doen we het net even anders.

Op de eerste plaats komen bij ons het welzijn van uw kind(eren), hun geborgenheid, veiligheid en uw specifieke wensen. Daar spelen we daadwerkelijk op in, flexibel en deskundig, met maatwerk als devies. Zo bepaalt u bijvoorbeeld zelf welke van de volgende mogelijkheden u het beste bij u en uw kind(eren) vindt passen:

  • flexibele opvang;
  • opvang op maat;
  • hele en halve dagopvang;
  • extra incidentele opvang.

We zijn gevestigd aan de Steentijdsingel 53 in Den Haag, Ypenburg. De opvang ligt centraal zodat u ons vanaf Ypenburg, Pijnacker, Nootdorp, Rijswijk en Delft makkelijk kunt bereiken. Onze openingstijden zijn van 07.00 uur tot 18.00 uur.

Telefoonnummer Grumpie: 070-3191300

Kinderopvang Grumpie is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen, zowel als kinderdagverblijf (LRK nummer 120779328) als voor de BSO (LRK-nummer 199534585). Zie voor meer informatie de website van het LRK: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

BSO

Grumpie heeft tegenwoordig een grootschalige BSO. Meer weten?