Onze visie

Onze visie

Onze visie

Onze kinderopvang is maatwerk om uw gezin te ondersteunen. Daarvoor is het belangrijk dat onze dienstverlening goed aansluit op uw situatie, uw wensen en behoeften.

We werken met de volgende basisprincipes:

  • kwaliteit in opvang gecombineerd met de Gordon Methodiek*;
  • opvangfaciliteiten als dienstverlening/service voor ouders;
  • dienstverlening met regelmatige actualisering;
  • volstrekte openheid in beleid en communicatie.

* De methodiek van Gordon (dr. Thomas Gordon, Amerikaans klinisch psycholoog (1918- 2002)) neemt gelijkwaardigheid in relaties als uitgangspunt. Iedereen kan zichzelf zijn en verantwoordelijkheid nemen waarbij die rekening houdt met de ander. In opvoedingssituaties betekent dit dat opvoeders kinderen in hun waarde laten en respectvol behandelen. De methodiek benadrukt een effectieve communicatie en conflicthantering. Het win-win principe staat voorop.