Onze missie

Onze missie

Onze missie

We bieden dienstverlening die flexibel is en zo veel mogelijk tegemoet komt aan uw belangen en wensen. We willen hoogwaardige opvang bieden die voldoet aan alle gestelde kwaliteitseisen waarbij het welzijn van uw kind, uw specifieke wensen en behoeften centraal staan. We vangen kinderen op in een omgeving waar veiligheid, geborgenheid en hygiëne voorwaardelijk zijn. We streven ernaar het welzijn van uw kind(eren) te waarborgen door een opvoedingssituatie te bieden die een aanvulling is op de opvoedingssituatie thuis. Uw kind(eren) stimuleren en begeleiden we op een pedagogisch verantwoorde manier en we laten ze spelenderwijs de wereld ontdekken. De inrichting van de kinderopvang stemmen we speciaal af op de leeftijd, de ontwikkelingsfasen en de behoeften van uw kind(eren).

Ons doel is de kwaliteit van onze kinderopvang te waarborgen met ons pedagogisch werkplan, dat de volgende uitgangspunten heeft:

  • veiligheid en geborgenheid;
  • zelfstandigheid en zelfvertrouwen;
  • luisteren en begrijpen;
  • structuur bieden en grenzen stellen;
  • ontwikkelingsfasen begeleiden;
  • respect voor elkaar hebben.